Za śp. Wiesławę Hawryluk zostały zamówione następujące
Msze św.:
1/XXX od uczestników pogrzebu – 30.03 o godz.16.30
2/od rodz. Stanickich i Chamerów – 14.07 o godz.18.00
3/od rodz. Ptaszników i Machulaków – 22.03 o godz.16.30
4/od Marka i Barbary Kurczaków z rodziną – 14.04 o
godz.17.30
5/od Stanisławy i Eugeniusza Marchewków – 20.07 o
godz.18.00
6/od koleżanki z pracy – 27.07 o godz.18.00
7/od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej – 29.07 o
godz.18.00
8/od rodz. Radwanów- 3.08 o godz.18.00
9/od rodz. Budników – 6.09 o godz.18.00
10/od Agaty i Lesława Rogalów 26.05 o godz. 17.30.

Za śp. Stanisława Lawendy zostały zamówionenastępujące Msze św. zamiast kwiatów i wieńców:

1/ od rodziny Paprockich i Gilów – 17.03 o godz.16.30

2/ od Kazimierza Koszałki z rodziną – 13.04 o godz.17.30

3/ od żony -20.04 o godz.17.30 4/od syna z rodziną – 26.04 o godz.17.30

5/ od wnuczki Kasi z rodziną 12.05 o godz.18.006/ od wnuka Tomka z rodzina – 19.05 o godz.18.007/ od rodz. Gnatów z Blinowa – 28.06 o godz.17.308/ XXX od uczestników pogrzebu – 23.03 o godz.16.309/od rodz. Hałabisów – 19.07 o godz.18.00

10/od rodz. Samolów z Blinowa – 22.07 o godz.18.0011/od rodz. Kozaków z Polichny – 26.07 o godz.18.0012/od rodz. Stasiaków i Pizoniów – 2.08 o godz.18.0013/od Paprockich i Dziadurów – 10.08 o godz.18.00

14/od Alicji Paprockiej z rodzina – 11.05 o godz.17.30

15/od Ryszarda i Beaty Stolarzów – 5.09 o godz.18.00

16/od rodz. Grządków ze Słodkowa II – 19.09 o godz.18.0017/od chrześnicy Jadwigi Irackiej z Kraśnika – 30.09 o godz.18.0018/od Haliny Kołtyś z rodziną – 4.10 o godz.17.00

Za śp. Jerzego Hawryluka zostały zamówione następujące Msze
św. zamiast kwiatów i wieńców:
1/ XXX od uczestników pogrzebu – 11 .03 o godz.16.30
2/ od Związków Zawodowych Policjantów –z Kraśnika – 7.03 o
godz.17.00
3/od Wandy Łukasik – 28.03 o godz. 17.30
4/od sąsiadów – 4.04 o godz.17.30
5/od rodz. Ptaszników i Machulaków – 22.03 o godz.16.30
6 /od Marka i Barbary Kurczaków z rodziną – 21.06 o godz.17.30
7/od rodz. Stanickich i Chamerów – 14.07 o godz.18.00
8/od Zbigniewa Łukasika ze Stróży – 18.08 o godz.18.00.

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szastarce

Szastarka 133 tel. +48 663 771 889

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe

w Szastarce

               opracowanie: ks. Andrzej Arbaczewski 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

Szastarka Stacja 133

tel. 15 8714114

Parafia

Rzymskokatolicka
p.w.  Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Szastarce

  1. pl

  Copyright by Parafia Szastarka